Regulament

Secțiuni la care se pot face nominalizări:
Click pentru informatii

1

Cel mai bun proiect din mediul preuniversitar

Implicarea elevilor în activități non-formale construiește oamenii responsabili de mâine.
Această secțiune vizează premierea celui mai bun proiect dezvoltat și implementat de elevi în județul Prahova, indiferent de domeniu (artă, mediu, cultură, educație non-formală, antreprenoriat, social etc.)
2

Tinere talente (6-19 ani) (exclusiv elevi)

Prahovenii au Talent
Această secțiunea vizează identificarea tinerelor talente care s-au remarcat pe parcursul anului 2022. Secțiunea este exclusiv pentru tinerii din mediul preuniversitar.
3

Tânăr implicat în comunitate (exclusiv elevi)

Speranța de astăzi stă în viitorul tău!
La această categorie urmărim să identificăm și să premiem tinerii care au luat atitudine și s-au implicat în identificarea nevoilor, problemelor și soluțiilor din comunitatea prahoveană.
4

Cel mai activ Consiliu Școlar al Elevilor

Fii vocea colegilor tăi.
La această secțiune se premiează cel mai activ Consiliu Școlar al Elevilor din județul Prahova. Se va ține cont de implicarea în viața unității de învățământ pe care o reprezintă, cât și de activitățile realizate pentru semnalarea problemelor și nevoilor elevilor.
5

Tinere talente (exclusiv studenți)

Prahovenii au Talent
Această secțiunea vizează identificarea tinerelor talente care s-au remarcat pe parcursul anului 2022. Secțiunea este exclusiv pentru tinerii din mediul universitar.
6

Cel mai activ student în comunitatea prahoveană

Study and Play. Your star is shining!
Această secțiune promoveză tinerii studenți care s-au remarcat în activități non-formale, atât din mediul universitar, cât și din afara acestuia, pe tot parcursul anului 2022.
7

Cel mai activ tânăr în comunitate

Born to be a leader!
Această secțiune se adresează tuturor tinerilor care s-au implicat pe tot parcursul anului 2022 în dezvoltarea de inițiative și proiecte care au avut un impact real asupra mediului lor local, și implicit asupra comunității prahovene.
8

Cel mai bun proiect derulat in mediul rural

Implicarea tinerilor în mediu rural este la fel de importantă ca cea de la „oraș”, iar comunitățile de tineri din aceste zone ar trebui încurajate continuu.
Această secțiune se adresează inițiativelor cu și despre comunitățile de tineret din mediul rural, mai specific acțiunilor centrate pe stimularea dezvoltării capacităților acestora.
9

Cel mai bun proiect derulat in mediul urban

Implicarea tinerilor ajută la dezvoltarea continuă a comunităților locale.
Această secțiune se adresează inițiativelor cu și despre comunitățile de tineret din mediul urban, mai specific acțiunilor centrate pe stimularea dezvoltării capacităților acestora.
10

Cea mai activa organizație din mediul rural

Un ecosistem sustenabil
Această secțiune urmărește activitatea organizațiilor din mediul rural care au reușit să creeze un ecosistem sustenabil, bazat pe inițiative și proiecte implementate cu succes, dar și recunoscute de societate.
11

Cea mai activă organizație din mediul urban

Un ecosistem urban sustenabil
Această secțiune urmareste activitatea organizatilor din mediul urban care au reusit sa creeze un ecosistem sustenabil, bazat pe initiative si proiecte implementate cu succes dar si recunoscute de societate.
12

Cel mai activ tânăr antreprenor

Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și stimularea inițiativelor de business trebuie sa fie un deziderat.
Această secțiune se adresează tinerilor antreprenori care au reușit să dezvolte afaceri sustenabile, ce pot fi exemple de modele de business de succes.
13

Cel mai activ tânăr profesor implicat (mediul preuniversitar) (40 de ani inclusiv)

Dascălii sunt șlefuitori de diamante
Această secțiune se adresează celor mai activi profesori, implicați în activități non-formale, adiacente celor formale, dascăli care și-au lăsat amprenta asupra evoluției tinerilor. Acest premiu este dedicat exclusiv profesorilor din mediul preuniversitar
14

Cel mai activ tânăr profesor implicat (mediul universitar) (40 de ani inclusiv)

Dascălii sunt șlefuitori de diamante
Această secțiune se adresează celor mai activi profesori, implicați în activități non-formale, adiacente celor formale, dascăli care și-au lăsat amprenta asupra evoluției tinerilor. Acest premiu este dedicat exclusiv profesorilor din mediul preuniversitar.
15

Cel mai activ tânăr jurnalist (media si newmedia)

Media in the 21st Century!
Această secțiune se adresează tinerilor implicați în media și newmedia. Urmărim să premiem profesionalismul, talentul si dedicația. Se va țtine cont de mjiloacele media convenționale (ziar print, ziar online, radio, televiziune) cât și de cele din newmedia (blog, vlog, canal de YouTube, TikTok, s.a.m.d.).
16

Sportivul prahovean al anului

Men sana in corpore sano!
Această secțiune urmărește să premieze sportivul prahovean al anului 2022! Se vor lua în considere: participarea la competiții și premiile obținute.
17

Premiul FJT PRAHOVA

Vrem să mulțumim celor care și-au dedicat timpul dezvoltării și promovării mediulului de și pentru tineret din județul Prahova. Premiul este oferit persoanelor sau organizațiilor excepționale, care și-au lăsat amprenta asupra comunității de tineret prahovene.
18

Premiul de popularitate


Va fi acordat pe baza voturilor exprimate prin platforma GalaTineretuluiPrahovean.ro in perioada 01 – 03 februarie, ora 23:59.

Condiții de participare

Pentru înscriere, susținătorii și/sau candidații, trebuie să completeze formularul online și să trimită dovezile care atestă activitatea încadrându-se în termenul limită de 04 Februarie 2024 ora 23:59.


ATENȚIE!
Se vor lua în considerare doar candidaturile care vor fi trimise până la data de 04 Februarie 2024 ora 23:59!
Juriul își rezervă dreptul de a solicitata documente suplimentare, după depunerea candidaturii.

Juriul

Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față.

Juriul va fi format din reprezentanți, cu expertiză în domeniul tineretului, din partea unor autorități, instituții și structuri ale societății civile cât și reprezentanți ai mediului privat.

Criterii de eligibilitate

 • În formularul de înscriere se va prezenta activitatea persoanei nominalizate / a organizației din perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023.
 • În cadrul acestei ediții, juriul va acorda punctaj doar proiectelor/persoanelor validate în urma procesului de înscriere. Astfel, se vor acorda premii separate pentru fiecare domeniu.
 • Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură sau persoana fizica care a desfășurat activități cu impact pentru tineri.
 • Cei nominalizați trebuie să fi desfășurat activități cu tinerii și pentru tinerii din judeţul Prahova.
 • În cazul persoanelor juridice, sediul candidatului (punctul de lucru) trebuie să fie în jud. Prahova
 • O organizație poate înscrie câte inițiative  dorește pe fiecare categorie, însă un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
 • Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul).
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
 • Implicarea persoanelor nominalizate cât și efectul schimbării realizate de acestea.
 • Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus.


Deciziile comisiilor de jurizare sunt definitive, irevocabile şi incontestabile.

Dispoziții finale

Prin înscriere, în această formă a regulamentului, participanții își exprimă acordul ca organizatorii să prelucreze datele cu caracter personal și își asumă cunoașterea drepturilor prevăzute în Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea sau prelungirea perioadei concursului precum și să modifice unilateral prezentul regulament. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați organizatorilor la adresa tineret.prahova@gmail.com